Mgr. Jana Mikulenková


Mgr. Jana Mikulenková, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština

Co nejvíce překládám

Rodné listy • Výpisy z rejstříku trestů • Diplomy a osvědčení • Obchodní korespondence • Rozhodnutí soudu • Beletrie • Korespondence • Propagační materiály, letáky

 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Studie •  Tiskové zprávy •  Výběrová řízení •  Zápisy z porad
 • Právní dokumenty Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Žaloby •  Zplnomocnění
 • Média a umění Beletrie

Obory a odbornosti

Beletrie • Kosmetika • Historie • Právo • Státní správa a samospráva • Sport • Jazykověda • Živočišná výroba

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Překládám z/do anglického jazyka a to i se soudním ověřením v mnoha oborech. Mohu tlumočit například Vaši svatbu, jednání, firemní návštěvu, přednášku, apod. Udělám korekturu Vašeho překladu a v případě potřeby zajistím i korekturu rodilým mluvčím.

Moje specializace jsou hlavně právní texty, obchodní korespondence, smlouvy, vysvědčení, certifikáty, zákony, vyhlášky, jakostní dokumenty, manuály, překlady norem a předpisů, historie, umění, překlady životopisů, resumé, cestovní ruch, kultura.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  V rámci moravskoslezského kraje si mohu dokument vyzvednout (doprava bude pak započítána v ceně), originál mi můžete doručit osobně nebo poslat poštou. K překladu s ověřením však originál potřebuji.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  V rámci moravskoslezského kraje si mohu dokument vyzvednout (doprava bude pak započítána v ceně), originál mi můžete doručit osobně nebo poslat poštou.

 • Notářské ověření kopie  –

  Pokud nebudete mít čas kopii ověřit, zajistím také notářské ověření, které poté vyúčtuji společně s Vaším překladem.

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Váš překlad mohu vytisknout černobíle i barevně, popřípadě i ve velkém formátu až do šířky 100 cm i ve více kusech.

 • Grafické zpracování překladu (DTP)  –

  Váš dokument graficky zpracuji například v programu Corel. Grafické práce účtuji zvlášť.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Spolupracuji také s rodilým mluvčím, na přání tedy korekturu zajitím s jeho tarify.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Na přání zkontroluji Váš překlad např. bakalářské práce.

 • Expresní překlad  –

  Podle dohody dodávám i expresní překlady.

 • Přepis a překlad z audio/video médiií  –

  Podle dohody.

 • Přepis textu
Ceník překladatelských služeb
Služba 1NS Cena
Běžný překlad z/do ČJ - AJ 1 NS  200
Korektura Vašeho překladu 1 NS  100
Soudní překlad z/do ČJ - AJ 1 NS  300
Další vyhotovení soudního překladu 1 NS  50

Mgr. Jana Mikulenková

Životice u N. Jičína 121, Nový Jičín
Reklama:

Jazykové weby